Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης Μηλεών
Η Βιβλιοθήκη Μηλεών
"Ψυχής Άκος"
Η Μηλιώτικη Σχολή και η Βιβλιοθήκη της
Τα Παλαιά Έντυπα
Χειρόγραφα - Συλλογές Αντικειμένων
Βιβλιογραφία
Αρχική Σελίδα
Χειρόγραφα βιβλία και έγγραφα - Συλλογές Αντικειμένων
 • Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς
  Κατάλογος των Ελληνικών κωδίκων της εν Μηλέαις Βιβλιοθήκης
  Τυπογραφείον "Eστία", Εν Αθήναις, 1901.
 • Δήμητρα Ανδριτσάκη-Φωτιάδη
  Κατάλογος παλαιών εντύπων της ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου
  Αθήνα, 1993.
 • Ρήγας Καμιλάρις
  Γρηγορίου Κωνσταντά: Βιογραφίαι - Λόγοι - Επιστολαί μετά περιγραφής των Μηλεών και της Σχολής αυτών
  Εν Αθήναις, 1897.
 • Βαγγέλης Σκουβαράς
  "Σελίδες από την Ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής"
  Ηώς, αρ. 92-97 (1966), σελ. 241-278).
 • Κώστας Λιάπης
  "Η Μηλιώτικη Σχολή και η Βιβλιοθήκη της"
  Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμος ΣΤ΄, Λάρισα, 1984, σελ. 65-96.
 • Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς
  Γεωγραφία Νεωτερική
  Eπιμ. Αικ. Κουμαριανού, Ερμής, Αθήνα, 1988.
 • Ι. Μ. Χατζηφώτης
  Άνθιμος Γαζής (1758-1828), νέα θεώρηση της ζωής και του έργου του με επιλογή κειμένων του και δεκαέξι πίνακες
  Βιβλιοπωλείον της "Eστίας", Αθήνα, 1969
 • Ιωάννης Μουγογιάννης
  "Άνθιμος Γαζής" στο Μορφαί της Μαγνησίας
  Έκδοσις Νομαρχίας Μαγνησίας, Βόλος, 1973, σελ. 67-113.
 • Κωνσταντίνος Βουρβέρης
  "Γρηγόριος Κωνσταντάς" στο Μορφαί της Μαγνησίας
  Έκδοσις Νομαρχίας Μαγνησίας, Βόλος, 1973, σελ. 41-65
 • Δημήτρης Παντελοδήμος
  "Δημήτριος-Δανιήλ Φιλιππίδης"
  Μορφαί της Μαγνησίας, Έκδοσις Νομαρχίας Μαγνησίας, Βόλος, 1973, σελ.115-145.
 • Ελένη-Φαίη Σταμάτη
  Μηλιές, κώμη του Πηλίου Όρους
  Αθήναιος, Αθήνα, 1989.
 • Fotis Vassileiou ~ Barbara Saribalidou
  "Greek and British Philosophy on Higher Education: The case Anthimos Gazis and links to Benjamin Martin", Athens, 2006.
  Url: Ancient Philosophy Forum for Lifelong Learning and Education

Κείμενο : Ράνια Τζώρτζη

Σχεδίαση LYNX Group © 2005